Baby


dividerHet wees gegroet Maria is gebaseerd op de Bijbel.

Wees gegroet

Wees gegroet Maria,
vol van genade, de Heer is met u;
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

 De eerste vers van dit gebed is overgenomen uit Lucas 1, 28.
De engel Gabril begroette zo Maria om aan te kondigen dat zij uitverkoren was om de Zoon van God te dragen.

Dat Jezus, de Zoon van God gezegend is behoeft geen betoog.
In Hem immers kwam God op aarde.
Jezus was de vrucht van Maria's schoot, dat wil zegen dat Hij uit Maria geboren is.
Dat de Zoon van God reeds vr Zijn geboorte gezegend was door de Vader is onweerlegbaar juist.
Het staat bovendien in Lucas 1, 42.

Heiligen zijn mensen van wie wij mogen aannemen dat zij bij God in de hemel zijn.
Dat Jezus Zijn moeder in de hemel heeft opgenomen behoeft, hoop ik ook geen betoog.

Het moeder van God struikelen vele Protestante christenen over, maar komt ook gewoon uit de Bijbel.
Het is overgenomen uit Lucas 1, 43.
Want wie anders kon Elisabeth bedoelen met haar Heer?
Zeker als net haar kind opsprong van vreugde en zij vervuld werd van de heilige Geest (zie Lucas 1, 42 en 44).
Bedenk ook dat in de Bijbel Jehova Sebaoth, ofwel Jahwe meestal wordt vertaald met Heer.
Wanneer Elisabeth dan, vervuld door de heilige Geest dit getuigenis aflegt, dan is Maria dus werkelijk de moeder van God.
De Bijbel liegt niet.

De rest van het gebed is niets anders dan Maria vragen voor ons mensen genade af te smeken bij God, nu tijdens ons leven en wanneer wij op het punt staan deze aarde te verlaten.

Het gehele gebed is dus volledig gebaseerd op het Woord van God en behoeft bij geen enkele volgeling van Jezus Christus weerstand op te roepen.
En christen zijn betekent dat iemand van zichzelf beweert een volgeling van Christus Jezus te zijn.
Dit gebed is van harte aanbevolen.


bannertje-nl   


Gerard Lenting>