Tarot        Kernwoorden    


De Dwaas
Kaart 0
Deze kaart betekent
Je bent beschermd.
Je bereikt je doel
Je hebt nood aan je vrijheid

De MagiŽr
Kaart 1
De MagiŽr betekent Slimheid Handigheid Zelfbewust , Hij overwint de problemen
Op werkgebied boekt hij succes
Op gebied van relaties wijst de magiŽr op grote aantrekkingskracht

De Hogepriesteres Kaart 2De hoge priesteres staat voor onze krachten onze gevoel , onze intuÔtie en een diepgewortelde zekerheid.
De sleutel van de waarheid
Ze kan ook bedreigend zijn
Op werkgebied kan ze nieuwe ideeŽn aan het licht brengen
Persoonlijk toont de hogepriesteres zich voorval van haar licht zijde
Ze is scherpzinnig en kan door uw klare kijk gemakkelijk oplossingen aanbrengen
Waar anderen niet eens aan zouden denken

De Keizerin Kaart 3De Keizerin betekent , De Keizerin symboliseert de natuurlijke kracht die steeds weer nieuw leven schept. Zij staatvoor groei en vruchtbaarheid op lichamelijk niveau, voor artistieke creativiteit op geestelijk niveau en op het niveau van ons verstand voor een veelheid aan ideeŽn en vindingrijkheid.
Op het vlak van bewustzijn betekent deze kaart vergroting van inzicht.
In ons werk kan deze kaart ook aangeven dat we ons op veranderingen in moeten stellen, dat er sprake is van iets heel nieuws.
De Keizerin kan ook het begin aangeven van een nieuwe functie.
Maar ook al kan de geboorte soms voor pijnscheuten zorgen, de door De Keizerin aangekondigdeverandering is meestal een verbetering.
Met betrekking tot relaties duidt deze kaart op groei en wijst naar overwegend vreugdevolle ontwikkelingen.
Verder kan zij een fase van moederlijke liefde representeren of op het begin duiden van een nieuwe relatie.

De Keizer
Kaart 4
De Keizer betekent , De kracht van de natuur ,waarmee ze steeds een nieuw leven schept
Op het niveau van het verstand groei van creativiteit met verassende ideeŽn
In de liefde laat ze niet al te makkelijk binden , wat niet betekent dat u niet snakt naar een hechte relatie
U eist uw vrijheid om uzelf te kunnen ontwikkelen
Op het spirituele helderziendheid

De Hogepriester Kaart 5De hogepriester staat voor de wereld van het geloof en uit geloof zekerheid diep vertrouwend.
Op werkgebied betekent dat we ons bezighouden met zinvolle vragen die ver boven het alledaagse problemen
Als zekerheid , succes , en erkenning uitgaan
Op vriendschap en relaties wijst de hogepriester erop dat we ons in een fase bevinden waarin het vertrouwen en de liefde , en de vriendschap voor elkaar groeit
Dit neemt echter weg dat u vaak veeleisend kan zijn tegenover de partner
trek je de hogepriester is het ook een jaar waarin plannen rijpen , laat het maar zijn gang gaan
En stel de dramatische beslissingen nog wat uit

De Geliefden Kaart 6Deze kaart wijst naar grote liefde ervaring en een keuze maken in een relatie .
Op werkgebied ligt het zwaartepunt ook op beslissingen , een einde en een nieuw begin.
Er kan ook groot geluk aanbreken en dat op werk en in een relatie.
Voor uzelf twijfelen en nog eens twijfelen
U moet ook dingen leren achter u laten
Als u die kaart trekt , kan het een moeilijk jaar zijn voor beslissingen te nemen

De Zegewagen Kaart 7De Zegewagen staat voor een flinkesprong voorwaarts.
Hij geeft aan dat we ons uit onze vertrouwde omgeving losmaken en eeneigen weg inslaan.
Dit is de enige tarotkaart waarbij het vertrek vol vreugde plaatsvindt, het gaat hier dan ook om een goede stap vooruit.
Toch moeten we oppassen onze krachtenniet te overschatten.
In ons werk duidt deze kaart op het streven naar succes en op hetvlak van bewustzijn staat De Zegewagen voor een nieuw, maar toch al sterk zelfbewustzijn,en voor het opbouwen van een eigen wereldbeeld en een doortastende manier van problemenaanpakken.
Vaak gaat het er hierom om de kloof tussen denken en voelen te overwinnen.
Inpersoonlijke relaties kan de kaart op het begin van een nieuwe relatie wijzen, of dat erdoor een bestaande relatie een fris windje waait.

De Kracht
Kaart 8
Kaart van de verzoening
Op werk betekent de kaart dat we ons met grote energie en ware hartstocht aan onze taken wijden.
Ons kracht neemt toe en we worden sterker
Op vlak van de liefde , neemt u een afwachtende houding aan, en laten we veel kansen liggen.
Het is ook het rechtvaardige dat je wenst
Het is een jaar dat u orde op zaken wil stellen

De Kluizenaar Kaart 9De kaart van de terugtrekking
Je trekt je terug om meer inzicht te krijgen , en om terug jezelf te komen.
Op werkgebied wil je meer duidelijkheid en je krijgt nieuwe denkbeelden om het tot een verbetering te brengen
Je zoekt de rust en de kalmte op,
Problemen worden opgelost
Schenk wat meer aandacht aan je lichaam
In de liefde ; ben je niet zo geÔnteresseerd omdat je liever de eenzaamheid opzoekt

Rad Van Fortuin Kaart 10Het rad betekent dat het moment er nog niet is om onze plan te laten lukken
Op werkgebied er komen grote positieve veranderingen in de toekomst
Op relatie of binnen het huwelijk voelen we ons niet goed, of wel ben je alleen
En je voel je daarbij ook niet goed
Het is een jaar om ervan te leren

Gerechtigheid Kaart 11Deze kaart staat voor het heldere , objectieve inzicht
Op werkgebied , we kunnen rekenen op een faire en evenwichtige beoordeling ,zolang we eerlijk blijven
Op je aard, je houd van contacten met mensen, en kom je zeer verstandig over.
Op het financieel vlak durf je soms eens risicoís nemen.
Als je dit kaart trekt voor je persoonlijkheid , ben je soms eens prikkelbaar
Maar ook zeer Kwetsbaar.
Op liefde , Je houd van het eerlijke, en je wil vooral eerlijk behandeld worden.

De Gehangene Kaart 12Deze kaart betekent dat we klem zitten
En we kunnen moeilijk dingen loslaten vanuit het verleden.
We weten niet wat te doen,
Voor jou betekend die kaart , u kan artistiek overkomen zeker in de kunst.
In de liefde ligt je aard op hondstrouw;
trek je deze kaart voor je nu hedendaagse , komt er een moeilijke periode af.
En ben je zeer emotioneel.
Maar er komt verbetering

De Dood
Kaart 13
Deze kaart betekent een einde en een nieuw begin
Einde van de moeilijkheden.
Er komt een ommekeer in je leven
Op werkgebied komen er grote veranderingen ,die soms in sommige gevallen dramatisch overkomen
Op relatievlak kan er een oplossing zijn , als je bereid bent en ervoor openstaat voor vernieuwing
Binnen je relatie, zo niet , kan het een einde betekenen

De Matigheid Kaart 14Deze kaart betekent , u wil alles in evenwicht hebben,de kaart toont de vreugde
Op liefde of relatie, betekent dit harmonie , waar je de rust , en de natuur even opzoekt
Op werkgebied , loopt het erg gesmeerd.

De Duivel
Kaart 15
Deze kaart betekent, valsheden
De kaart kan er ook op wijzen dat we met vuur spelen
En dat we goed moeten opletten dat we onze vingers niet verbranden.
Opletten voor chantage.

De Toren
Kaart 16
Deze kaart betekent verbittering
Het instorten van veilige muren
Ook de ballast valt van u
Op Werkgebied u werpt oude , vastgeroeste gewoontes van u af .
Zo kan u vrijer en losser bewegen,
In veel gevallen wordt er u toe gedwongen in de vorm van ontslag te nemen, of niet slagen wat u wilde.
Eenmaal uit de problemen en de puin gestapt Komen er kansen om een nieuwe stap te nemen

De Ster
Kaart 17
Deze kaart betekent
Algemeen gezien is dit een jaar waarin goede voornemens worden gemaakt.
Een nieuwe baan wordt gestart of er komen veranderingen
Op liefde vlak komen er veelbelovende ontmoetingen ,die een gelukkige afloop kennen.
Goede periode

De Maan
Kaart 18
Deze kaart betekent
Angst en onzekerheid , en bange gevoelens
Alles verandert nu in een vlot , tamelijk snel tempo.
Waardoor je onzeker word , nerveus en zelfs angstig voelt
In de liefde wordt gevlucht in dagdromerij
Jaloezie steekt echter ook de kop op.
Je wordt een prooi van je illusies

De Zon
Kaart 19
Deze kaart betekent
Alles wordt anders, je straalt levenslucht , energie , en creativiteit uit.
Op relatie staan zonnige tijden te wachten,Eindelijk nog eens een echt positieve klank in je leven.

Het Oordeel Kaart 20Deze kaart betekent
Over het algemeen is het een jaar waar een pak van uw hart valt
Het is een periode waarin je zich verlost voelt van de zware druk;die sinds lang op je schouders liggen
Waaraan je dacht dat je er nooit vanaf te kunnen komen

De Wereld
Kaart 21


Deze kaart betekent
Je mag zeker niet klagen
Je gaat je echt gelukkig voelen
Je hebt je aankomst bereikt
Blijde afloop