Laten we Bidden ?

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U; Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bidt voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

                                         

Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.


bannertje-nl