~ WAT SPREIDEN DIE LICHTEN ~Wat spreiden die lichtenk

Wat spreiden die lichten
Een heerlijken glans;
Wat vormen die bloemen
Een lief'lijken krans;
Wat wordt er een pracht
En een luister ontplooid,
Tot ere der vrouwe,
Met zonlicht getooid.

Er klinkt over d' aarde
Een juichtoon, een lied;
Het stijgt door de wolken
In 't starrengebied;
Het dringt tot de koren
Der hemelen door;
De zaligen zingen
Ons feestlied in koor.

Tot God stijgt die juichtoon
Van lof en van dank:
Om Jezus, om Hem
Is die lelie zo blank.
Ons lied moge klinken
Maria ter eer;
Ons loflied verheerlijkt
Haar Zoon, onzen Heer.

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje