~ U, ROZENKRANS, BEMIN IK ~U, rozenkrans, bemin ik

U, Rozenkrans, bemin ik,
Reeds van mijn vroegste jeugd.
Ik zal u nooit verlaten,
In droefheid of in vreugd';
Tot het ogenblik,
Van mijn laatsten snik;
Bij dag, bij nacht blijft gij,
O rozenkrans, bij mij.

O rozenkrans, hoe lieflijk,
Hoe wonderschoon zijt gij,
Hoe geurig zijn uw rozen,
Wat deugden melden zij.
O hoe wonderzoet,
Klinkt uw Wees gegroet.
Hoe dikwijls ook gehoord,
Steeds klinkt het zoet, dat woord.

Maria, ene bede,
O weiger mij die niet:
Gij gaaft m' een krans op aarde,
Die nimmer mij verliet;
Schenk mij nog een krans,
Schit'rend en vol glans,
Schenk mij dat liefdeblijk,
Eens in het hemelrijk.

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje