~ O REINSTE DER SCHEPSELEN ~O reinste der scheps'len

O reinste der scheps'len, o Moeder en Maagd,
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt,
Maria, aanhoor onze vurige bee,
Geleid ons door 't leven, o sterre der zee.

Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan,
Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan,
Bedaar, o Maria, de storm op uw bee,
Stort hoop ons in 't harte, o sterre der zee.

Maria, als gij onze schreden geleidt,
Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd;
Dan landen wij veilig ter hemelse ree,
En danken u eeuwig, o sterre der zee.

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje