~ O HART VAN MARIA ~O hart van Maria

O hart van Maria,
O moederlijk hart,
Zo brandend van liefde,
Zo vlammend van smart;
Uw jubel van vreugde,
Uw reinheid van zin,
O hart, 't is n sprank slechts
van god'lijke min.

Heeft moederlijk harte
Ooit teerder bemind,
Dan gij, o Maria,
Uw enigste Kind?
Wat moederlijk harte
Werd wreder beproefd
Door lijden z grievend
Als u heeft bedroefd?

O moederlijk harte
Van Onz' Lieve Vrouw,
Gij biedt ons vertroosting
In droefheid en rouw.
Blijf gij onze voorspraak
Bij Jezus, uw Zoon,
Dat 't dagelijks krus ons
Eens worde ten kroon!

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje