~ MOEDER DES HEREN ~Moeder des Heren


Moeder des Heren, 'k wil u vereren,
O zoete troost voor 't hart in smart,
Groot als uw lijden is uw verblijden,
O Moeder, gij zo goed, zo zoet.
KEERVERS

Gij schenkt verkwikking aan de zielen
Die tot u roepen in den nood,
Gij pleit voor wie in zonden vielen,
En redt hen van den eewigen dood.
KEERVERS

Uw moederhart, zo vol meedogen,
Is met ons aller leed begaan,
Gij ziet ons met verblijdend' ogen,
In leven en in sterven aan.
KEERVERS

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje