~ MARIA KONINGIN ~Maria koningin

Maria koningin,
'k Wijd u met hart en zin
Mijn ganse leven:
O Moeder, teer en zoet,
Diep staat in mijn gemoed
Uw naam geschreven.

Door uwe reine deugd
Waart gij uws Scheppers vreugd'
Geheel uw leven.
O leer ons vroom en blij
U, Moeder, van nabij
Steeds na te streven.

Geef, lieve Moeder teer,
Dat ik u meer en meer
Steeds moge minnen;
Dan treed ik aan uw hand
Eens wis mijn vaderland,
Den hemel, binnen.

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje