~ HOE HEEFT UW NAAM EEN LIEVEN KLANK ~Hoe heeft uw naam een lieven klank

Hoe heeft uw naam een lieven klank,
Zo blij als d' eerste Mei;
Die klank is als een hemelzangk,
Van blije eng'lenrei.
Maria, Maria, Maria.

Hoe heeft uw naam een teren klank,
Zo zacht als sterrenpracht;
Die klank is als een hemelsprank,
Zo prachtig in den nacht.
Maria, Maria, Maria.

Hoe heeft uw naam een zachten klank,
Zo fijn als ambrozijn;
Die klank is als een hemeldrank,
Van reinen maagdenwijn.
Maria, Maria, Maria.

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje