~ GOD GROET U ZUIVERE BLOEME ~God groet u, zuivere bloeme

God groet u, zuiv're bloeme,
Maria, Maged fijn.
Gedoog dat ik u roeme:
Lof moet u altijd zijn!
Als gij niet waart geboren,
O reine Maged vrij,
Wij waren allen verloren;
Aan u beveel ik mij!

O roosken zonder doren,
O violette zoet,
O bloemken blauw in 't koren,
Weest, mij, uw kinde, goed!
Vol liefde en gestadig,
Ootmoedig zo zijn gij:
Och, weest mij toch genadig;
Aan u beveel ik mij!

Maria, lelie reine,
Gij zijt mijn toeverlaat,
Zoals een klaar fonteine,
Die nimmer stille staat,
Zo geeft gij ons genade
En staat uw dienaars bij:
Och Moeder vol genade,
Aan u beveel ik mij!

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje