~ GOD GROET U KONINGINNE ~God groet u koninginne

God groet u, koninginne,
Maria, zoet jolijt;
Gij zijt een vat vol minne,
Altijd gebenedijd!
O weerde bruid der weelden,
Uw lof is eeuwig lank;
fontein des eeuw'gen levens,
Schenkt ons der minnen drank.

God groet u, allerklaarste,
Die ik aanschouwen mag!
Maria, ons bewaarster,
Gij zijt een eeuwig' dag,
Vol schoonheid zonder verdrieten,
Vol alder deugden groot;
O laat mij u genieten,
O weerde roze rood.

God groet u, zuiver maged,
O zoete medicijn!
Och dag, die eeuwig daget,
Ik waar zo gaarn' bij dijn!
En wilt mij niet vergeten,
Weledel honigroot,
Als mij mijn hart zal breken,
Al in der uur' mijns doods.

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje