~ GEZANT AAN MARIA ~Gezant aan Maria

Gezant aan Maria
Is d'engel geweest.
En zij heeft ontvangen
Van den Heil'gen Geest.
Gegroet, gegroet, Maria gegroet! (2x)

Zij sprak: "Zie de dienstmaagd
Des Heren; zij hoort,
Het moge geschieden<
Aan mij naar uw woord,"
Gegroet, gegroet, Maria gegroet! (2x)

En vlees is geworden
Het Woord, God de Zoon;
Hij nam in ons midden
Zijn blijvende woon.
Gegroet, gegroet, Maria gegroet! (2x)

Wil gij voor ons bidden,
Die God hebt gebaard;
Zo worden wij Christus'
Beloften eens waard.
Gegroet, gegroet, Maria, gegroet! (2x)

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje