~ GEBENEDIJD ZIJT GIJ ~Gebenedijd zijt gij

Gebenedijd zijt gij!
En onder al de vrouwen, 't zij wie of waar dat 't zij,
Eerbiedig aan te schouwen; Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
Eerbiedig aan te schouwen, Gebenedijd zijt gij!

Gebenedijd zijt gij!
Vr eeuwen uitverkoren, gij Moeder, ook van mij,
Daar God is uit geboren; Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
Daar God is uit geboren; Gebenedijd zijt gij!

Gebenedijd zijt gij!
Naast u en is er gene, van zond' en schulden vrij,
O onbevlekt' allene, Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
O onbevlekt' allene, Gebenedijd zijt gij!

Gebenedijd zijt gij!
En boven u geprezen moet God alleen, moet Hij,
De vrucht uws lichaams wezen; Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
De vrucht uws lichaams wezen, Gebenedijd zijt gij!

Gebenedijd zijt gij!
O toevlucht van ons allen, in zond' en slavernij
En laat ons niet hervallen; Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
En laat ons niet hervallen, Gebenedijd zijt gij!

Gebenedijd zijt gij!
De dood komt aangedreven; o Moeder, maak ons blij,
Na dit, in 't ander leven! Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
Na dit, in 't ander leven! Gebenedijd zijt gij!

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje