~ DE ENGEL DES HEREN ~De engel des Heren

De engel des Heren sprak: Wees niet bevreed,
Want zie, gij ontvangt van den Heiligen Geest.
KEERVERS:

Maria, Maria gebenedijd,
Gegroet, koningin van barmhartigheid.

Gij hebt als Gods dienstmaagd Zijn boodschap gehoord,
En zei: Het geschiede aan mij naar Uw woord.
KEERVERS

Het Woord werd tot Vlees in uw goddelijk Kind,
Dat hemel en aarde voor eeuwig verbindt.
KEERVERS

Maria, die onze kleinmoedigheid weet,
Ach, bid dat uw Zoon niet vergeefs voor ons leed!

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje