~ DAAR BLOEIDE ENE LELIE ~DAAR BLOEIDE ENE LELIE

Daar bloeide ene lelie
Met zuiverlijke pracht,
Vr eeuwen en tijden
In 't diepst van Gods gedacht.
Zij was toch zo schone!
Zij bloeide toch zo blank!
Er looft haar naar weerde
Noch mens, noch eng'lenzang.

Vandaag is die lelie,
Zo menig' eeuw verbeid,
Op aarde gesproten
In reine heerlijkheid.
't Zijt gij, o Maria,
O lelie, eeuwig schoon,
Gods bruid en Gods dochter
En Moeder van Gods Zoon!

Al d'engelenkoren
Begroeten heden d'aard';
Zij heeft hun, o wonder!
Een koningin gebaard!
O hemelse lelie,
Gij zijt onz' eeuw'ge roem,
Gij zijt van de wereld
De vlekkeloze bloem!

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje