~ AAN U O ZUIVERE MAAGD ~Aan u, o zuivere Maagd

Aan u, o zuiv're Maagd,
Die 't god'lijk Kindje draagt,
Aan u mijn groete:
Wij knielen voor u neer,
O Moeder van den Heer,
Voor u, o zoete!

Maria, zoet van naam,
Gij maagd en moeder saam,
Aan u mijn groete:
U, aller maagden kroon,
En Moeder van Gods Zoon,
Aan u, o zoete!

De spiegel aller deugd
En onzer harten vreugd,
Aan u mijn groete:
Lofwaardig, geest'lijk vat,
Der godsvrucht eed'le schat
Zijt gij, o zoete!

O morgenster vol pracht,
Der zwakken hulp en kracht,
Aan u mijn groete:
Des zondaars toeverlaat,
Der droeven troost en raad
Zijt gij, o zoete!

   Terug naar het Menu
   Klik op het plaatje