Betekenis van Hemelvaart

Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag.

Op deze dag herdenken we de opneming van Jezus in de Hemel, in andere woorden gezegd, de Hemelvaart van Jezus.

Jezus was met zijn volgelingen naar de Olijfberg in Bethanie (tussen Jeruzalem en Jericho) gegaan.
Daar aangekomen zegent Hij zijn volgelingen en stijgt op naar de Hemel.
Hij zegt hun naar Jeruzalem te gaan en te wachten op de belofte van de Heilige Geest. (Handelingen 1:1-11)

Hij is gaan zitten op de troon aan de rechterhand van God de Vader.

Wat doet Jezus in de Hemel?

In de Hemel zit Jezus op de troon en regeert Hij.
Dit doet Hij net zolang tot alle machten en krachten op de aarde aan hem onderworpen zijn.

Als dit zover is, zal Jezus de opdracht die Hij gekregen heeft teruggeven aan God de Vader.

De opdracht was om de mensen met God te verzoenen en het Kwaad en de Dood te overwinnen.

Dan zal alles onder de zegen van God zijn, zoals in het Boek staat:

En als alles eenmaal aan Christus onderworpen is, zal ook Hij Zich aan Zijn Vader onderwerpen.
Dan zal alles en iedereen volledig door God worden beheerst. (1 Korinthe15:28 )

•Ook bidt Hij voor zijn volgelingen:
•Hij bidt voor hen dat ze de goede strijd blijven strijden en winnen.
•Ook pleit Hij voor hen persoonlijk bij de Vader.
•Dit doet Hij als ze aangeklaagd worden door de Satan.
•Jezus gaat dan tussen de aanklager en de Vader instaan.
•Hij wijst God de Vader op de prijs die Hij al heeft betaald voor de verzoening.

Wat deed Jezus in de veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart ?

Jezus had drie jaar lang met zijn 12 discipelen opgetrokken en hen onderwijs gegeven over het Koninkrijk van de Hemel.
Zij konden dit nog niet goed snappen, omdat ze nog heel aards dachten.

Na de opstanding, wat een Hemels wonder was, legde Hij hun nogmaals alle lessen uit.
Nu snapte de discipelen beter wat Hij bedoelde en begonnen ze ook Hemels te denken.
Ze waren alleen nog bang voor andere mensen.

Jezus beloofde hen Iemand die troost en kracht zal geven.
Deze persoon, de Heilige Geest, is gekomen met Pinksteren.

Wat betekent dit voor ons?

De Hemelvaart van Jezus betekent voor ons, als we Hem volgen, het volgende:
•Jezus is als eerste opgestaan uit de dood en leeft bij de Hemelse Vader, als wij in Hem geloven zullen wij Hem hierin volgen.
•Jezus volgt vanuit de Hemel ons leven.
•Hij regeert vanuit de Hemel en helpt ons.
•Jezus pleit ons vrij bij de Vader als de Aanklager komt met (terechte en onterechte) beschuldigingen tegen ons.
•Jezus heeft de Heilige Geest gevraagd om ons te helpen. Jezus kon maar op een plaats zijn in zijn menselijk lichaam, de Heilige Geest kan overal zijn.
•De Heilige Geest wordt ook de Trooster genoemd.
Jezus zorgt dat we door de Heilige Geest getroost worden als we troost nodig hebben.
•De Heilige Geest geeft ons ook het inzicht en de kracht om de opdracht af te maken waar Jezus mee begonnen was.
Dat is om de hemelse wereld op de aardse wereld te laten zien zodat mensen verzoening vinden met God de Vader.

Als we geloven in Jezus, mogen we ons voorbereiden om Hem terug te zien.

Dit is wat de profeet Amos (4:12) al duizenden jaren geleden heeft gezegd:

Bereid je voor om God te ontmoeten.