“O Sterre der Zee”

Vereerd sinds de 15e eeuw

Gebed tot de Sterre der Zee

O Maria, "Sterre der Zee", zie mij hier neergeknield voor Uw genadetroon, waar reeds ontelbare minnaren van Uw moederhart de grootste gunsten door U hebben ontvangen; waar Gij voor de bedroefden troost, voor de noodlijdenden hulp, voor de zieken genezing, voor de zondaars vergiffenis verkrijgt.
O liefste Moeder, ik kom thans tot U met het grootste vertrouwen. De menigvuldige wonderen die hier op Uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop, dat Gij, Moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren.
Ja, ik smeek en bid U, o zoetste Moeder, o genaderijke "Sterre der Zee", laat mij van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn. Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste na God; gij wilt mij helpen, omdat Gij zo vol liefde zijt voor al Uw kinderen.
Herinner U, o goedertierenste Maagd, dat het nooit gehoord is, dat iemand die vertrouwvol tot U zijn toevlucht nam, door U verlaten is; zou ik dan de eerste ongelukkige zijn, die Gij onverhoord van U liet heengaan?
Neen, neen, o goede Moeder, op deze heilige plaats zult Gij, door uw alvermogende voorspraak, mij hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven.
Amen.

Geschiedenis:

Maria, ster van de hoop

Met een hymne uit de achtste of negende eeuw groet de Kerk sinds meer dan 1000 jaar Maria, de Moeder van de Heer, als 'Sterre der Zee', Ave maris stella. Menselijk leven betekent onderweg zijn.
Naar welk doel ? Hoe vinden we de weg van het leven ?
Het lijkt op een tocht over de vaak donkere en stormachtige zee van de geschiedenis, waarbij wij kijken naar de sterren die ons de weg wijzen.
De echte sterren van ons leven zijn mensen die goed wisten te leven.
Ze zijn lichten van hoop.
Zeker, Jezus Christus is het Licht Zelf, de Zon, Die is opgegaan over alle duisternis van de geschiedenis.
Maar om Hem te vinden hebben wij ook lichtjes dichtbij nodig, mensen die licht van Zijn Licht schenken en zo oriëntatie bieden op onze reis.
En welke mens zou voor ons beter de ster van de hoop kunnen zijn dan Maria, zij die met haar jawoord voor God Zelf de deur van onze wereld heeft geopend, zij die tot levende Ark van het Verbond werd, in wie God het vlees heeft aangenomen, één van ons is geworden, onder ons Zijn tent heeft opgeslagen ?Heilige Maria, moeder van God, onze moeder, leer ons met u geloven en hopen en liefhebben.
Toon ons de weg naar Zijn Rijk.
Sterre der Zee, verlicht ons en leid ons op onze weg !

Lied van de Sterre de Zee:

O reinste der scheps'len, o Moeder en Maagd,
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt,
Maria, aanhoor onze vurige bee,
Geleid ons door 't leven, o sterre der zee.

Refrein:
O, Sterre der Zee, o Sterre der Zee, Geleid ons door het leven, o Sterre der Zee.

Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan,
Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan,
Bedaar, o Maria, de storm op uw bee,
Stort hoop ons in 't harte, o sterre der zee.

Refrein:
O, Sterre der Zee, o Sterre der Zee, Geleid ons door het leven, o Sterre der Zee.

Maria, als gij onze schreden geleidt,
Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd;
Dan landen wij veilig ter hemelse ree,
En danken u eeuwig, o sterre der zee.

Refrein:
O, Sterre der Zee, o Sterre der Zee, Geleid ons door het leven, o Sterre der Zee.

En danken U eeuwig, o Sterre der Zee.

bannertje-nl