Mariafeesten

Binnen de Rooms-katholieke liturgie bekleedt Maria een belangrijke positie qua gedachtenisfeesten, maar de eigenlijke gebeden en het Offer tijdens de Heilige Eucharistie blijven tot God de Vader gericht, met het smeken tot Jezus Christus.
Toch wordt herhaaldelijk aan haar gebed voor de Kerk gerefereerd.

De voornaamste Mariafeesten zijn:

Maria Moeder van God (1 januari, octaaf van Kerstmis, hoogfeest);
Maria Lichtmis (2 februari, feest);
Onze Lieve Vrouw van Lourdes (11 februari, vrije gedachtenis);
Maria Boodschap (Annunciatie) (25 maart, 9 maanden voor Kerstmis, hoogfeest);
Maria Hulp der Christenen (24 mei, vrije gedachtenis binnen de Salesiaanse familie);
Maria-Visitatie of Maria Middelares (31 mei, feest);
Onbevlekt Hart van Maria (derde zaterdag na Pinksteren, vrije gedachtenis);
Heilige Maagd Maria van de berg Karmel (16 juli, vrije gedachtenis);
Maria-Tenhemelopneming (15 augustus, het belangrijkste en oudste Mariafeest, hoogfeest);
Maria Koningin (22 augustus, gedachtenis);
Maria Geboorte (8 september, feest);
De naam van de Heilige Maagd Maria (12 september, vrije gedachtenis);
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (15 september, gedachtenis)
Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans (7 oktober, gedachtenis)
Opdracht van Maria in de tempel (21 november, gedachtenis) en
Maria Onbevlekt Ontvangen (8 december, 9 maanden voor Maria Geboorte, hoogfeest).

Maria wordt ook bijzonder herdacht in de maanden mei en oktober.
( Maria-maand ) Mei en oktober ( Rozenkrans-maand ).