Onze Lieve Vrouw Van Knock

Onze-Lieve-Vrouw van Knock is de benaming waarmee de verschijning van de Maagd Maria op 21 augustus 1879 in de Ierse plaats Knock (Cnoc Mhuire) wordt bedoeld.
Tevens is het de aanduiding van Maria als patroonheilige van Ierland.
Haar feestdag is de dag van haar verschijning, 21 augustus.

Knock is een kleine plaats (town) in het Ierse graafschap Mayo.
De plaats telt ongeveer 600 inwoners.

De plaats dankt haar bekendheid aan de verschijning van de Onze Lieve Vrouw van Knock op 21 augustus 1879.
Deze gebeurtenis werd door de katholieke kerk erkend en maakte de plaats tot bedevaartsplaats.
Jaarlijks wordt de plaats bezocht door circa 500.000 pelgrims.

Op de avond van 21 augustus 1879 zou rond 8 uur ’s avonds een verschijning hebben plaatsgevonden, bestaande uit de Maagd Maria, Sint Jozef en Sint Johannes, de apostel.
Deze verschijning wordt als volgt beschreven:

Zij zweefden ongeveer 2 voet boven de grond en elk van hen bewoog zich van tijd tot tijd naar en van de zieners.
Onze Lieve Vrouw was gekleed in witte klederen en had een briljanten kroon op haar hoofd.
Waar de kroon haar voorhoofd raakte, droeg zij een mooie roos in volle bloei.
Zij was bezig aan het bidden, haar ogen en handen naar de hemel gericht. Sint Jozef droeg witte klederen en stond aan de rechterzijde van Onze Lieve Vrouw, naar haar gewend in een houding van eerbied.
Sint Jan droeg een wit gewaad en stond aan de linkerzijde van Onze Lieve Vrouw.
Hij zag er uit als een bisschop en droeg een kleine mijter en had een open boek in zijn linkerhand.
Achter hen en links van Sint Johannes was er een eenvoudig altaar, waarop een kruis en een lam met biddende engelen stonden.

Volgens de overlevering zouden er 15 mensen getuigen zijn geweest van de verschijning en kort nadien vonden er miraculeuze genezingen plaats.

Thans is het een belangrijk bedevaartsoord. Paus Johannes Paulus II bezocht het bedevaartsoord in 1979, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de verschijning.

De devotie werd goedgekeurd door aartsbisschop Gilmartin, bisdom Tuam in 1936.
Zij is de patroonheilige van Ierland en haar verschijning wordt op 21 augustus gevierd.